Boekingsvoorwaarden | Huur- en Verblijfsvoorwaarden | Copyright © | Disclaimer | Alle rechten voorbehouden

Booking, Betaling en Reservering

 • U ontvangt  per e-mail een factuur. Wij vragen een aanbetaling te doen van 30% zonder boekingskosten. De overige 70% dient 31 dagen voor aankomst betaald te zijn. Indien u minder dan 6 weken voor aankomst reserveert, dient u het volledige bedrag ineens te voldoen. Nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen, versturen wij u een bevestiging.
Betalingsvoorwaarden
 • De kosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan zoals vermeld op de factuur. Voor zover de verschuldigde bedragen door “La Normande” niet zijn ontvangen behouden wij ons het recht voor wijzigingen in de reservering aan te brengen.
Annuleringsvoorwaarden | Kosten annulering

Meer dan 5 maanden voor de begindatum van uw verblijf 10%
Binnen 5 tot 3 maanden voor de begindatum van uw verblijf 25%
Binnen 3 tot 2 maanden voor de begindatum van uw verblijf 50%
Binnen 2 tot 1 maand voor de begindatum van uw verblijf 75%
Binnen 1 maand voor het begon van uw verblijf 100%
van het totale arrangementbedrag.

Rechten voorbehouden
 • La Normande Petit-Hotel behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren indien er, naar de mening van Petit-Hotel La Normande, daar reden toe is zonder recht op enige vorm van schadevergoeding of het aanbieden van een alternatief. De al voldane kosten zullen teruggestort worden.
Check-in / Check-out - Aankomst / Vertrek
 • Aankomst “Check-in”: NA 16.00
 • De huurder wordt verzocht te bellen om een vertraging te melden. Vóór de aankomstdag kan de huurder een aanvraag indienen voor aankomst later dan 19.00 uur. De eigenaar kan dit accepteren of weigeren. In dit laatste geval zal de aankomst pas de volgende dag kunnen plaatsvinden.
 • Vertrek “Check-out”: VÓÓR 11.00
 • Er zal met de sleutelhouder afgesproken worden wanneer en waar de sleutel teruggave en de teruggave van de borg plaats zal vinden.
Ter plaatse betalen | Bij aankomst dient u het volgende te betalen (contant)

– borgsom
– kosten voor eindschoonmaak
– eventuele niet inbegrepen energiekosten
– eventuele verblijfsbelasting

 • De hoogte van deze bedragen staan in de informatie betreffende de vakantiewoning vermeld.
 • De borgsom zal aan het einde van het verblijf terugbetaald worden, eventueel onder aftrek van gemaakte schade. Indien de sleutelbeheerder de controle niet voor vertrek kan uitvoeren, zal de borg gestort worden op uw bankrekening.
Verzekering
 • De huurder is verplicht in het bezit te zijn van een W.A. verzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij voor de volgende risico’s : diefstal, brand, waterschade zowel voor zijn huurderbelang als voor de inventaris van de vakantiewoning, als voor burenaansprakelijkheid. Hij zal hiervan het bewijs moeten kunnen voorleggen aan de verhuurder.
 • Deze laatste wijzen elke aansprakelijkheid af voor het verhaal dat hun verzekeringsmaatschappij zou kunnen doen op de verzekering van de huurder in geval van schade aan de vakantiewoning.

 

 • Het wordt sterk aangeraden om een annuleringsverzekering aan te schaffen.
Verplichtingen van de huurder
 • De huurder zal de vakantiewoning aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in de door de eigenaar geleverde beschrijving
  op de internet site.
 • De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zullen deze betaald of vervangen dienen te worden door de huurder
  met de goedkeuring van de eigenaar.
 • Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen.
 • In geval van schade zal de waarde van de gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de huurder.
 • De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand.
 • De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, bidets, douches, Wc’s, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn, zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen.
 • De huurder zal het pand als een goede huisvader bewonen.
 • De gehuurde vakantiewoning mag in geen geval bewoond worden door een groter aantal personen dan die aangeduid in de beschrijving en de reservering, behalve met voorafgaande
  schriftelijke toestemming door de eigenaar.
 • De huurder zal in de vakantiewoning alle noodzakelijke dringende werkzaamheden laten uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud van het gehuurde pand en de eventuele gemeenschappelijke uitrusting (vervanging van huishoudelijke apparatuur e.d.).
 • De huurder zal in de vakantiewoning geen enkel dier mogen toelaten, zelfs tijdelijk, zonder de goedkeuring van de eigenaar.
Kosten annulering
 • De huurder zal in de vakantiewoning geen enkel dier mogen toelaten, zelfs tijdelijk, zonder de goedkeuring van de eigenaar.
 • De huurder zal in de vakantiewoning geen enkel dier mogen toelaten, zelfs tijdelijk, zonder de goedkeuring van de eigenaar.
 • De Huurder is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten binnen een bedenktermijn van 7 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in het vakantiehuis binnen 1 kalendermaand na de boeking valt.
 • De datum van de poststempel of de datum van het betreffende e-mail bericht is bepalend voor de beantwoording van
  de vraag of de annulering tijdig is geschied.
 • Na afloop van de voor vermelde termijn is Huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening
  van de volgende annuleringskosten:
 • Elke annulering dient zo spoedig mogelijk per e-mail of per fax medegedeeld te worden en zal kosten met zich meebrengen.
NO SHOW
 • In het geval van NO SHOW.
  Bij “No Show”, bedragen de kosten 100 % van de huursom- booking bedrag en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.
Aantal personen | Melding is verplicht
 • La Normande moet ten alle tijd weten, hoeveel personen in de accommodatie aanwezig zijn. 
 • In geval van een calamiteit is het voor ons noodzakelijk om te weten wie er in “La Normande” verblijven.
 • Het is daarom niet toegestaan om met meer dan het opgegeven aantal personen in “La Normande” te verblijven/slapen.
 • Bij de reservering is het daarom van belang dat wij van u een lijst krijgen met het aantal personen, naam en geboortedatum.
Accommodatie s.v.p afsluiten bij afwezigheid
 • Ter voorkoming van onaangenaamheden zoals o.a. diefstal e.d. verzoeken wij u vriendelijk, het verblijf steeds zorgvuldig af te sluiten.
Huisdieren
 • Bij Petit-Hotel La Normande zijn dieren niet toegestaan, tenzij uitzondering in overleg.
Sleutelgeld c.q. borgsom
 • Vooraf dient sleutelgeld c.q. een borgsom betaald te worden van € 300,00. Dit bedrag wordt na verblijf en na inspectie en goedkeuring, binnen 2 weken na verblijf teruggestort.
Schade
 • U bent aansprakelijk voor alle schade die tijdens uw verblijf aan gebouwen en inventaris wordt toegebracht door uw groep of door derden die als uw gast of anderszins ten behoeve van uw groep op het terrein verblijven.
 • La Normande Petit-Hotel is niet aansprakelijk voor schade door diefstal, ongevallen, etc.
Schoonmaak
 • Gast, huurder is gedurende de huurperiode en verblijfperiode verantwoordelijk voor het huis en verplicht zich het huis netjes schoon te houden en zich aan de huisregels te houden.
 • Wij vragen u, uw kamer schoon te houden, netjes te houden en schoon achter te laten (bedden afhalen en het beddengoed in de kamer achterlaten).
Roken is verboden
 • In Petit-Hotel La Normande is het verboden om te roken, onder andere in verband met brandgevaar. Buiten verzoeken wij u,
  ook in verband met het brandgevaar, het roken te beperken tot het terras.
 • Geen Sigaretten of afval op de grond gooien
 • Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend buiten geen sigaretten en dergelijke op de grond te gooien maar hiervoor gebruik van de buiten asbak.
 • Mocht de brandweer moeten uitrukken omdat het brandalarm afgaat wegens roken, zal de borg ingetrokken worden.
Klachten
 • De huurder verplicht zich binnen 48 uur na zijn aankomst in de vakantiewoning, de eigenaar op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken of afwijkingen.
Bed and Breakfast Hoorn | Overnachten Noord-Holland Vakanties

NH | La

Normande

bed and breakfast hoorn_groepsaccommodatie hoorn
Kies taal »